Краток историјат

Импексел2 е градежна компанија основана 1994 година од страна на Г-дин Неим Хусеини. По негово раководство, во годините што следуваа компанијата прерасна во една од водечките градежни оперативи во Република Македонија. Импексел2 е првата приватна компанија во Македонија која што започна да се занимава со производство на готов бетон. Од тогаш, компанијата почна да се наметнува на пазарот со изведби на помали приватни и комерцијални објекти, и да работи врз…

Read More