Њујоршки пентхаус во Скопје

Естетика, функционалност, есклузивност   Станбениот комплекс ДОМИНО, ексклузивноста, кој се гради во Тафталиџе, населбата во Скопје

Read More

Градежната компанија Импексел2 започна со изградба на голем станбено-деловен комплекс

“Естетиката и функционалноста на целиот простор се проектирани по највисоките светски стандарди за објекти со комбинирана намена”

Read More

Краток историјат

Импексел2 е градежна компанија основана 1994 година од страна на Г-дин Неим Хусеини. По негово раководство, во годините што следуваа компанијата прерасна во една од водечките градежни оперативи во Република Македонија. Импексел2 е првата приватна компанија во Македонија која што започна да се занимава со производство на готов бетон. Од тогаш, компанијата почна да се наметнува на пазарот со изведби на помали приватни и комерцијални објекти, и да работи врз…

Read More