Градежната компанија Импексел2 започна со изградба на голем станбено-деловен комплекс

“Естетиката и функционалноста на целиот простор се проектирани по највисоките светски стандарди за објекти со комбинирана намена”

Read More